Personlig information

Personuppgiftspolicy


Denna policy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder Zendrs tjänster, kontaktar oss eller besöker vår hemsida www.zendr.se.

Vi strävar alltid efter att respektera din integritet och att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt och tryggt sätt i enlighet med denna policy och gällande lagstiftning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter på gdpr@zendr.se.

Personuppgifter som samlas in

Zendr samlar in uppgifter om dig samband med att du registrerar ett konto hos Zendr, använder våra tjänster, besöker vår hemsida eller kontaktar oss. Följande uppgifter kan komma att inhämtas:

·      Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress.

·      Företagsuppgifter såsom företagsnamn, befattning, behörighet att företräda bolaget.

·      Bokningsuppgifter såsom historik kring användandet av våra tjänster och dina fraktbokningar.

·      Enhetsinformation såsom operativsystem, webbläsare, IP-adress

·      Uppgifer om försändelser

Så används de uppgifter vi samlar in

Zendr använder personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

·      För att tillhandahålla våra tjänster

·      För att ingå och uppfylla avtal

·      För att kunna kommunicera med dig och erbjuda kundservice och support

·      För att skicka information och marknadsföring

·      För att tillhandahålla relevant prissättning av våra tjänster

Hur delas dina uppgifter med andra

Zendr kan komma att dela information med andra företag och organisationer i syfte att fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund samt efterfölja rådande lagar och regelverk. Exempel på information som kan komma att delas är kontaktuppgifter, information om försändelser och data kring användande av våra tjänster. Zendr iaktar en hög säkerhet och sekretess vid all hantering av personuppgifter. Zendr behandlar samtliga personuppgifter inom EU/EES.