Cookies

Så hanterar vi cookies

När du besöker hemsidan eller använder våra tjänster använder Zendr cookies som samlar in enhetsinformation såsom IP-adress, enhetstyp etc. Du kan kontrollera inställningarna för cookies i inställningarna i din webbläsare.  

Hur länge sparas dina uppgifter

Zendr strävar efter att spara dina uppgifter så kort tid som möjligt. I huvudsak sparas dina uppgifter under den tid du är kund hos Zendr och använder våra tjänster. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas en tid därefter på grund av eventuella reklamationsfrister. Zendr kan också komma att spara vissa uppgifter under en längre tid i syfte att efterleva lagar om exempelvis bokföring och beskattning.  

Dina rättigheter

Zendr har stor respekt för dig och din integritet. Du har rätt att få information om och påverka hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du kan när som helst begära att få ut en kopia på de personuppgifter och hur vi använder dem.

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade.

Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller att ofullständiga uppgifter kompletteras.